Μαθήματα Γαλλικών για ενήλικες Εκτύπωση E-mail

ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γαλλική γλώσσα είναι η τρίτη από τις Ρομανικές γλώσσες από άποψη αριθμού ομιλητών ως μητρική γλώσσα, μετά την ισπανική γλώσσα και την πορτογαλική γλώσσα αλλά η μόνη με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους και η μόνη με 600 περίπου εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική, πρώτη ή δεύτερη γλώσσα.Το 2006 ήταν η 4η ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο με 520 εκατομμύρια ομιλητές.Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως απο την καθημερινή φρενήρη πληθυσμιακή αύξηση των αφρικανικών χωρών.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι ταχύρρυθμα και ειδικά σχεδιασμένα από το τμήμα ακαδημαικού σχεδιασμού για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ενήλικα. Τα προγράμματα οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις Γαλλικών από τους πλέον γνωστούς Εξεταστικούς φορείς (διπλώματα DELF , DALF ΚΑΙ SORBONNE).

Το φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών " Advanced People's Studies" στα πετράλωνα προετοιμάζει τους ενήλικες σπουδαστές στα Γαλλικά με προγράμματα τετράμηνης ή 8μηνης διάρκειας. Σε κάθε πρόγραμμα ο ενήλικας σπουδαστής ολοκληρώνει ένα επίπεδο.

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

DELF


DELF A1

Στην ενότητα αυτή στόχος είναι η κατανόηση και χρήση από τον υποψήφιο των οικείων και καθημερινών εκφράσεων στα Γαλλικά, όπως και μικρών και πολύ απλών κειμένων, π.χ αγγελιών, διαφημιστικών εντύπων, αφισών, μενού, λογαριασμών εστιατορίων που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.


DELF A2

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η ικανότητα να επικοινωνεί κάποιος στα Γαλλικά κατά τη διάρκεια συνηθισμένων εργασιών που δεν απαιτούν παρά μόνο την απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν στο οικείο περιβάλλον. Η ικανότητα κάποιου να περιγράφει την εκπαίδευσή του, το άμεσο περιβάλλον του και να επεξεργάζεται θέματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες του με πρακτικά, καθημερινά στοιχεία.


DELF B1

Στην ενότητα αυτή o υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει ένα λεξιλόγιο αρκετό για να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με τη καθημερινότητα της οικογένειας, τα ενδιαφέροντα, τη δουλειά και τη διασκέδαση, τα ταξίδια και τις ειδήσεις. Θα πρέπει να μπορεί να παράγει ένα γραπτό κείμενο απλό και κατανοητό και να μπορεί να εκφραστεί και να απαντήσει σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσολογικών λειτουργιών χρησιμοποιώντας τις πιο συχνές εκφράσεις στην καθομιλουμένη. Τέλος, να μπορεί να περιγράψει ή να διηγηθεί με μια σχετική άνεση κάτι απλό και συνεχές.


DELF B2

Στην ενότητα αυτή στόχος είναι η κατανόηση των κύριων σημείων κειμένων μέτριας δυσκολίας, επάνω σε διάφορα θέματα, ακόμα και αν περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν κάποιες τεχνικές γνώσεις. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ευχέρεια και αμεσότητα στο λόγο του, καθιστώντας τη συνομιλία με γαλλόφωνους ομιλητές, φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές.

Θα κληθεί επίσης να παράγει προφορικό ή γραπτό λόγο σχετικά με διάφορα θέματα, εκφράζοντας άποψη και αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος. Ως εκ τούτου το επίπεδο DELF B2 απαιτεί, εκτός των γλωσσολογικών και κοινωνιο-γλωσσικών ικανοτήτων, κάποια ωριμότητα.

DALF


DΑLF C1

Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα διάφορα κείμενα κοινωνικής, επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής φύσεως ανάλογα με το μέγεθος και τη δυσκολία τους (κατανόηση ενός δομημένου κειμένου όπως π.χ. μιας μαγνητοφωνημένης συνέντευξης ή διάλεξης). Θα πρέπει να εκφράζεται αυθόρμητα και να χειρίζεται άνετα τη γλώσσα χωρίς υπερβολική αναζήτηση των λέξεων. Τέλος, ελέγχεται η ικανότητά του να παρεμβαίνει σαφώς και οργανωμένα σε περίπλοκα θέματα.


DΑLF C2

Το δίπλωμα αυτό χωρίζεται σε 2 δοκιμασίες:

• Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου

• Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια κάθε κείμενο που διαβάζει ή ακούει. Ακόμα, να έχει την ικανότητα να μεταφέρει τα γεγονότα και τα επιχειρήματα από διάφορες πηγές, γραπτές ή προφορικές, συνθέτοντας την περίληψή τους με συνοχή και συνεκτικότητα. Θα κληθεί δηλαδή να δημιουργήσει ένα κείμενο (άρθρο, editorial περιοδικού, αναφορά ή ομιλία) βάσει ενός dossier από κείμενα συνολικής έκτασης 2000 περίπου λέξεων. Τέλος, θα πρέπει να εκφράζεται αυθόρμητα, με ακρίβεια και ικανότητα ανάδειξης των λεπτών αποχρώσεων καθώς και προβολής και στήριξης των επιχειρημάτων του σε περίπλοκα θέματα.

SORBONNE


Sorbonne B2

Το νέο αυτό δίπλωμα απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους των οποίων το επίπεδο είναι αυτό του DELF B1. Περιλαμβάνει γραπτή εξέταση η οποία αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να επιλύσει ασκήσεις ορθογραφίας και γραμματικής. Στη δεύτερη ενότητα καλείται να διαβάσει ένα κείμενο λογοτεχνικού χαρακτήρα και να απαντήσει σε μια ερώτηση μέσα από αυτό, παράγοντας ένα κείμενο έκτασης 20-25 περίπου σειρών. Περιλαμβάνει επίσης προφορική εξέταση καθώς και μια δοκιμασία κατανόησης μαγνητοφωνημένου κειμένου, όπου ο υποψήφιος θα κληθεί να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων βάσει αυτού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες.

Ο κάτοχος του Sorbonne B2 απαλάσσεται από την εξέταση της ορθογραφίας και γραμματικής στο Sorbonne I - C1. Εξετάζεται δηλαδή μόνο στην ενότητα της Λογοτεχνίας και στα προφορικά.


Sorbonne I - C1

Το δίπλωμα Sorbonne I είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και πιστοποιεί γνώσεις τόσο της γαλλικής γλώσσας όσο και του γαλλικού πολιτισμού. Περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση και διαρκεί συνολικά 5 ώρες. Η γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις ορθογραφίας και γραμματικής. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την παραγωγή γραπτού κειμένου και η τρίτη βασίζεται σε λογοτεχνικό βιβλίο που έχουν προετοιμάσει οι υποψήφιοι. Η προφορική εξέταση αποτελείται από 2 ενότητες. Στην πρώτη ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει ένα θέμα που αφορά το γαλλικό πολιτισμό, από το πρόγραμμα που έχει προετοιμάσει. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται πάνω σε ένα απόσπασμα από το λογοτεχνικό έργο που έχει μελετήσει. Η κατοχή του Sorbonne Ι ή του DALF C1 είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για το Sorbonne ΙΙ. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Απρίλιο και οι προφορικές τον Ιούνιο.


Sorbonne ΙΙ – C2

Το Sorbonne IΙ παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να επίλεξει μέσα από τoυς τομείς Λογοτεχνία, Μετάφραση ή Ευρωπαϊκοί Θεσμοί. Παρέχει επίσης το δικαίωμα εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια καθώς και επάρκεια διδασκαλίας στον κάτοχό του. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 9 ώρες και περιλαμβάνει γραπτή και προφορική δοκιμασία. Η γραπτή δοκιμασία αποτελείται από 2 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει περίληψη και σχολιασμό κειμένου καθώς και μετάφραση από τα Γαλλικά στα Ελληνικά. Στη δεύτερη ενότητα ο υποψήφιος εξετάζεται ανάλογα με τον τομέα που έχει επιλέξει (Λογοτεχνία, Μετάφραση ή Ευρωπαϊκοί Θεσμοί). Οι προφορικές εξετάσεις αφορούν όπως και στο Sorbonne I τόσο τον πολιτισμό όσο και τη λογοτεχνία. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Απρίλιο και οι προφορικές τον Ιούνιο. To δίπλωμα αυτό επιτρέπει στον κάτοχό του τη φοίτηση στο πρώτο έτος της Γαλλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris.