Αγγλικά για ενήλικες επιπέδου Β2 ( Lower) Εκτύπωση E-mail

Στο συγκεκριμένο επίπεδο οι σπουδαστές παρακολουθούν τον 8μηνο (ή αντίστοιχα τον εντατικό 5μηνο) κύκλο σπουδών μας και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του πτυχίου επιπέδου Β2 ( Cambridge First Certificate in english / ECCE Michigan / Edexcel Level 3 / Κ.Π.Γ. Β2 /city and guilds level 3 / TIE level B2 ).

Στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών " Advanced people's studies" στα πετράλωνα μέρος της προετοιμασίας του Proficiency είναι η χρήση των Practice Tests. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο του μαθητή αλλά και να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση. Τέλος διεξάγουμε Mock Tests (τεστ προσοποίωσης εξετάσεων) σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων ώστε οι μαθητές να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον τρόπο εξέτασης

Στο συγκεκριμένο επίπεδο ο σπουδαστής πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης Αγγλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.