Παιδικά & Εφηβικά Προγράμματα Σπουδών Εκτύπωση E-mail

Τα προγράμματα μας για παιδιά και έφηβους έχουν σχεδιαστεί από παιδαγωγούς και ειδικούς με στόχο τη βιωματική εκπαίδευση των παιδιών! Μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες με την καθοδήγηση εξειδικευμένων παιδαγωγών, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εκμάθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών.

Με την βοήθεια του Κέντρο Έρευνας και Ακαδημαϊκού σχεδιασμού (A.R.C.) το εκπαιδευτήριο μας:
• Επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει διαρκώς καθηγητές πανεπιστημιακού επιπέδου.
• Προσαρμόζει και διαμορφώνει στην ελληνική πραγματικότητα όλες τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.
• Σχεδιάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και καταρτίζει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών.
• Επιλέγει ότι πιο σύγχρονο από την παγκόσμια βιβλιογραφία. 
• Δίνει έμφαση στην επικοινωνία και στην προετοιμασία των σπουδαστών για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις.
• Προετοιμάζει σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρόγραμμα προσομοίωσης exam2win.
• Εγγυάται την  απόκτηση πτυχίου σε όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις..


Το εκπαιδευτικό σύστημα Apple Best εκτός των άλλων περιλαμβάνει:
• Άριστους καθηγητές - ειδικά syllabus για παιδιά.
• Προβολή DVD και slides σε υπερσύγχρονες αίθουσες.
• Χρήση διαδραστικού πίνακα (Interactive board)
• Θεατρικές ομάδες και ομαδικά projects.
• Ανάπτυξη των 4 βασικών δεξιοτήτων: listening, speaking, writing, reading.

Περισσότερα...


interactive_board