Πιστοποίηση Υπηρεσιών Εκτύπωση E-mail
Πιστοποίηση ISO Υπηρεσιών Ξένων Γλωσσών κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Νο 02113003

Ο Όμιλος Εκπαιδευτηρίων «Σταθμός Γνώσης» και το φροντιστήριο «ADVANCED PEOPLE’S STUDIES” στα Πετράλωνα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε σπουδαστή, σε συνθήκες που προάγουν τη γνώση και επιβραβεύουν την επιτυχία.

Αξίες μας, ο Άνθρωπος, η Εξέλιξη, η Φροντίδα, η Γνώση και το Σύστημα.

Στόχος μας, να αποτελούμε «Εκπαιδευτήριο Πρώτης Επιλογής» τόσο για τους γονείς όσο και για τους ενήλικες σπουδαστές που επιθυμούν τα παιδιά τους ή οι ίδιοι αντίστοιχα, να μετέχουν της πιο βαθιάς μόρφωσης πάνω στα αντικείμενα των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής και των Σχολικών Μαθημάτων.

Με την πιστοποίηση ISO κατά ΕΛΟΤ 1433:2008 το κέντρο:

  1. Αποδεικνύει, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα, ότι οι εσωτερικοί του έλεγχοι πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές.
  2. Αποδεικνύει την δέσμευση της διοίκησης για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.
  3. Οι ετήσιες αξιολογήσεις (γονέων, μαθητών και προσωπικού) συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί το εκπαιδευτήριο την απόδοσή του και να βελτιώνεται.
  4. Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του εκπαιδευτηρίου.
  5. Κερδίζει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει στην λειτουργία της επιχείρησης το «τρίτο μάτι».

 

etairiko fylladio applestudies stathmosgnosis