Μαθήματα πληροφορικής

  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις Βασικές Έννοιες στον Τομέα της Πληροφορικής, όπως: το υλικό του Υπολογιστή (Hardware), τα λογισμικά (Software), τα Δίκτυα Υπολογιστών καθώς και γενικά θέματα που αφορούν στην Πληροφορική και την Επικοινωνία.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του Λειτουργικού Συστήματος των Windows, όπως: Οργανωση και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Εκτυπώσεις καθώς και μια σειρά ειδικές λειτουργίες του Συστήματος.
  • Στο εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί υπάρχουν 11 κεφάλαια του κειμενογράφου, του Microsoft Word, τα οποια περιέχουν 78 "μαθησιακά αντικείμενα" (learning objects), που θα πρέπει να μελετήσεις με προσοχή. Το Word είναι ένα από τα πλέον γνωστά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό που θα ακολουθήσει περιέχει 9 κεφάλαια τoυ Microsoft Excel. Αποτελείται από 77 "μαθησιακά αντικείμενα" (learning objects), τα οποία θα πρέπει να μελετήσεις με προσοχή.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί είναι δέκα κεφάλαια τoυ Microsoft PowerPoint. Αποτελείται από 122 "μαθησιακά αντικείμενα" (learning objects), τα οποία θα πρέπει να μελετήσεις με προσοχή. Το Microsoft PowerPoint είναι πρόγραμμα δημιουργίας κι επεξεργασίας παρουσιάσεων.
  • Στο εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί υπάρχουν 8 κεφάλαια της βάσης δεδομένων, της Microsoft Access, τα οποια περιέχουν "μαθησιακά αντικείμενα" (learning objects), που θα πρέπει να μελετήσεις με προσοχή. H Access είναι μία από τις πλέον γνωστές βάσεις δεδομένων.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί είναι 7 κεφάλαια τoυ Internet. Αποτελείται από 76 "μαθησιακά αντικείμενα" (learning objects), τα οποία θα πρέπει να μελετήσεις με προσοχή. Το Internet είναι ένα καθολικό σύστημα συνδεδεμένων ιστοσελίδων που περιέχουν πληροφορίες, όπως κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο κ.λπ. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένα πρόγραμμα αποστολής και λήψης