Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την χρήση της πλατφόρμας e-learning, καθώς και demo μαθημάτων.